Tijdens winterseizoen OPEN op afspraak. Veerweg 5, Eck en Wiel
Voor informatie over de mogelijkheden:+31 6 3808 3150

Reglement Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN Bij deelname ga je akkoord met de voorwaarden in dit document.
- Deelname aan Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel 2019 is geheel op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid.
- De organisatie van Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel is behalve wettelijke aansprakelijkheid, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (gedeeltelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemers beweerdelijk geleden nadeel.
- De organisatie van Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor aanpassing van het programma en afgelasting van het evenement door overmacht.
- De organisatie van Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel behoudt zich het recht de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit redelijkerwijs niet anders kan worden verwacht.
- Instructies van de organisatie van Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel, politie, hulpverleners, en vrijwilligers dienen direct en stipt te worden opgevolgd.
- De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het evenement onverkort van kracht. Bijna het gehele parcours loopt via de openbare weg. Deelnemers dienen daarom uiterst rechts te blijven lopen! Verkeersbegeleiders en verkeersregelaars zullen hier waar mogelijk op toezien. Volg aanwijzingen van deze vrijwilligers altijd op!
- De minimumleeftijd voor deelname aan de 10 km en 10 Miles loop is 12 jaar.
- De maximumleeftijd voor deelname aan de Kids Run is 12 jaar.
- We verwachten van de deelnemers over een voldoende goede conditie te beschikken om de gekozen afstand van 5 km, 10 km, 10 Engelse miles of Kids Run van 1.200 meter respectievelijk de Walk te volbrengen binnen de gestelde tijdslimiet en zonder gevaar voor eigen gezondheid.
- Er is een grote start/finishklok en er vindt een officiele tijdregistratie plaats via IPICO chips. Voor meer detailsover het parcours, zie onze website voor het Parcours. De einduitslag wordt gedeeld, maar er wordt verder niet gecommuniceerd over de einduitslag.
- De tijdslimiet voor de 5 kilometer loop is gesteld op 1 uur.
- De tijdslimiet voor de 10 kilometer loop is gesteld op 1 uur en 30 minuten.
- De tijdslimiet voor de 10 Engelse miles loop is gesteld op 2 uur.
- De tijdslimiet voor de Kids Run is gesteld op 30 minuten.
- Voor de Walk geldt geen tijdslimiet en het gehele parcours is niet op de openbare weg maar op de wandelpaden van landgoed Huis te Wiel en landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel. Deelnemers aan de Walk dienen zich aan de toegangsregelds van beide terreinen te houden, waaronder dat niet van de wandelpaden mag worden afgeweken. Deze toegangsregels zijn zichtbaar bij de hoofdingangen van beide terreinen. Indien gewenst kunnen wandelaars ook het 5km of 10km parcours afleggen.
- Voorinschrijving bedraagt 10 euro per persoon voor de 5 km, 10 km en 10 Miles, en 5 euro voor de Kids Run (ouders, opa en oma rennen gratis mee) en is mogelijk t/m vrijdag 10 mei 2019 via www.heerlijkheideckenwiel.nl. De Walk (wandeling) is gratis.
- Betaling van het inschrijfgeld bij inschrijving na vrijdag 10 mei en/of op de dag van het evenement dient ter plaatse worden gedaan nabij de startlocatie en kan uitsluitend met contant (gepast) geld.
- Het inschrijfgeld is inclusief de organisatie van het evenement, gemeentelijke leges, EHBO, huur en transport van dranghekken, promotie, veiligheidsvesten voor alle vrijwilligers, gebruik van waterposten, gebruik van toiletten, en een leuke attentie na afloop voor alle deelnemers.Inschrijfgeld wordt bij annulering door de deelnemer of bij annulering door de organisatie in verband met weersomstandigheden niet gerestitueerd.
- De gehele opbrengst komt ten gunste aan Stichting Roparunteam 356 De Betuwe Runners.
- De organisatie Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel kan i.v.m. logistieke redenen een limiet in het deelnemersaantal instellen.
- Beeldmateriaal van het evenement kan zonder toestemming door de organisatie van Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel gebruikt worden voor publicaties.
- Beschadig of verontreinig de natuur niet direct voorafgaand, tijdens, en na de loop.

Overige informatie:
- Medische posten: Er is een EHBO post aanwezig. De centrale post is gevestigd nabij de finishlocatie.
- Tijdens het parcours is er 1 waterpost ongeveer halverwege het parcours. Bij warme omstandigheden kan de organisatie besluiten om te voorzien in een extra waterpost op het parcours van de 10 kilometer en 10 Miles.
- Prijsuitreiking: Er vindt geen prijsuitreiking plaats - Meedoen is belangrijker dan winnen. We lopen met elkaar en voor elkaar. Iedereen ontvangt een medaille (OP=OP).