Open van donderdag t/m zondag vanaf 10 uur. Veerweg 5, Eck en Wiel
Voor informatie over de mogelijkheden:+31638083150 of Reserveer hier!

Reglement Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN Bij deelname ga je akkoord met de voorwaarden in dit document.
- Rondom de Heerlijkheid 2020 wordt georganiseert door Stichting Vrienden Landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel in samenwerking met Stichting Roparunteam 356 De Betuwe Runners (hierna: "de organisatie van Rondom de Heerlijkheid").
- Deelname aan Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel 2020 is geheel op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid.
- De organisatie van Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel is behalve wettelijke aansprakelijkheid, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (gedeeltelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemers beweerdelijk geleden nadeel.
- De organisatie van Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor aanpassing van het programma en afgelasting van het evenement door overmacht.
- De organisatie van Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel behoudt zich het recht de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit redelijkerwijs niet anders kan worden verwacht.
- Instructies van de organisatie van Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel, politie, hulpverleners, en vrijwilligers dienen direct en stipt te worden opgevolgd.
- De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het evenement onverkort van kracht. Bijna het gehele parcours loopt via de openbare weg. Deelnemers dienen daarom uiterst rechts te blijven lopen! Verkeersbegeleiders en verkeersregelaars zullen hier waar mogelijk op toezien. Volg aanwijzingen van deze vrijwilligers altijd op!
- De minimumleeftijd voor deelname aan de 10K en 10 Engelse Miles loop is 12 jaar.
- De maximumleeftijd voor deelname aan de Kids Run is 12 jaar.
- We verwachten van de deelnemers over een voldoende goede conditie te beschikken om de gekozen afstand van 5K, 10K, 10 Engelse miles of Kids Run van 1.200 meter te volbrengen binnen de gestelde tijdslimiet en zonder gevaar voor eigen gezondheid.
- Er is een grote start/finishklok en er vindt een officiele tijdregistratie plaats via IPICO chips welke met een tiewrap aan de schoen worden bevestigd. Bij verlies of niet inleveren van de chip brengen wij extra kosten in rekening (3 euro). Voor meer details over het parcours, zie onze website voor het Parcours. De einduitslag wordt zo snel mogelijk na afloop gedeeld via www.uitslagen.nl, maar er wordt verder niet gecommuniceerd over de einduitslag.
- De tijdslimiet voor de 5 kilometer loop is gesteld op 1 uur.
- De tijdslimiet voor de 10 kilometer loop is gesteld op 1 uur en 30 minuten.
- De tijdslimiet voor de 10 Engelse miles loop is gesteld op 2 uur.
- De tijdslimiet voor de Kids Run is gesteld op 30 minuten.
- Voorinschrijving bedraagt 10 euro per persoon voor de 5K, 10K en 10 Engelse Miles, en 5 euro voor de Kids Run (ouders, opa en oma rennen gratis mee) en is mogelijk t/m 31 maart 2020.
- Betaling van het inschrijfgeld bij inschrijving na 31 maart 2020 en/of op de dag van het evenement dient ter plaatse worden gedaan nabij de startlocatie en kan uitsluitend met contant (gepast) geld. Hierbij wordt voor volwassenen EUR 2,50 extra inschrijfgeld in rekening gebracht.
- Het inschrijfgeld is inclusief de organisatie van het evenement, gemeentelijke leges, EHBO op de start/finishlocatie, huur en transport van dranghekken, promotie, veiligheidsvesten voor alle vrijwilligers, gebruik van waterposten, gebruik van toiletten, en een leuke attentie na afloop voor alle deelnemers. Inschrijfgeld wordt bij annulering door de deelnemer of bij annulering door de organisatie in verband met weersomstandigheden niet gerestitueerd.
- De gehele opbrengst komt ten gunste aan Stichting Roparunteam 356 De Betuwe Runners.
- De organisatie Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel kan i.v.m. logistieke redenen een limiet in het deelnemersaantal instellen.
- Beeldmateriaal van het evenement kan zonder toestemming door de organisatie van Rondom de Heerlijkheid Eck en Wiel gebruikt worden voor publicaties.
- Beschadig of verontreinig de natuur niet direct voorafgaand, tijdens, en na de loop.

Overige informatie:
- Medische posten: Er is een EHBO post aanwezig. De centrale post is gevestigd nabij de start/finishlocatie.
- Tijdens het parcours is er 1 waterpost ongeveer halverwege het parcours. Bij warme omstandigheden kan de organisatie besluiten om te voorzien in een extra waterpost op het parcours van de 10 kilometer en 10 Miles.
- Prijsuitreiking: Er vindt geen prijsuitreiking plaats bij de Kids Run - Meedoen is belangrijker dan winnen. We lopen met elkaar en voor elkaar. Bij de 5K, 10K en 10 Engelse Miles vindt wel een prijsuitreiking plaats voor de nummers 1 t/m 3 bij zowel de dames als de heren. Daarnaast ontvangt iedereen een herinneringsmedaille (OP=OP).
- Startnummers: Startnummers worden niet toegestuurd, maar zijn op de startdag vanaf 14:30 af te halen bij de inschrijfbalie aan de Veerweg 5 te Eck en Wiel. De startnummers worden voorzien van 4 veiligheidsspelden.
- Wedstrijdshirt: Bij inschrijving voor 3 april 2020 is het mogelijk om tegen betaling een wedstrijdshirt in de gewenste maat te bestellen. Dit shirt is op de startdag af te halen bij de inschrijvingsbalie.
- Douche: Behoudens in nood gevallen, is er geen mogelijkheid om te douchen bij de start/finsih locatie.
- Kleedruimte & Toiletten: Er is mogelijkheid om om te kleden bij de Heerlijkheid Eck en Wiel. Tevens zijn toiletten aanwezig. Er is geen bewaakte garderobe aanwezig. Let wel dat gebruik van de kleedruimte op eigen risico is net als dat het achter laten van eigendommen in de kleedruimte ook op eigen risico is.
- Eten & drinken: Er is voldoende mogelijkheid om vantevoren of na afloop nog even iets te eten of drinken bij de Heerlijkheid Eck en Wiel. Let wel dat het op het terras en in het restaurant niet toegestaan is eigen meegebrachte etenswaar en dranken te nuttigen.
- Donatie Roparun Team 356 De Betuwse Runners: Tijdens de inschrijving is het ook mogelijk nog een extra bijdrage te doneren aan dit super team!